Het 'Full Funnel Customer Data Platform' van Effective Profiles is vanaf 2014 ontwikkeld op verzoek van enkele grote retail organisaties die meer inzicht wilden in profieldata. Door verrijking van profieldata met zoekinteresses, aankoopgedrag, first party data, externe gegevens, etc. en gebruikmakend van AI kunnen customers via het Customer Data Platform van Effective Profiles aanzienlijk gerichter worden benaderd. Dit leidt tot aanzienlijk grotere conversies in marketing en omzet.

Sinds 2015 benaderen wij in on-going telemarketing campagnes grote organisaties, die zowel b2c als b2b actief kunnen zijn, om hen te informeren over de werkwijze en de voordelen van dit platform en welke meeropbrengsten dit kan opleveren. Dit levert Effective Profiles elk jaar weer meer nieuwe gebruikers op.

Effective Profiles werkt samen met digital marketing bureau WeConnect.

Terug