PRIVACY STATEMENT

Van der Veer Marketing Services

Van der Veer Marketing Services, gevestigd aan
Aalscholverstraat 4, 7471 VK Goor, Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@vanderveer-marketing.nl
http://www.vanderveer-marketing.nl
Telefoon 0547-385870

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Veer Marketing Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen o.a. de volgende gegevens verwerken: :

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ÌP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website- Internetbrowser en apparaat type

Van der Veer Marketing Services levert diensten waarbij de inhoud van de verstrekte data naar eigen wens van de opdrachtgever kan worden aangeleverd. Van der Veer Marketing Services sluit daarom niet uit dat er andere type data dan hierboven aan haar verstrekt zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Van der Veer Marketing Services is in het kader van de AVG, “bewerker” van deze data. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Veer Marketing Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze diensten;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren

Van der Veer Marketing Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Veer Marketing Services bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitatiegegevens, maximaal 1 jaar na sollicitatie, zie ook verderop in dit statement.
 • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Veer Marketing Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Veer Marketing Services gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Van der Veer Marketing Services maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Raadpleeg hiervoor ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Veer Marketing Services en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderveer-marketing.nl. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Van der Veer Marketing Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons op via info@vanderveer-marketing.nl. 

Laatste update van deze verklaring: 03-01-2022