Shared Profits Verdienmodel

Verbetering van verkoopresultaten via telemarketing lukt het best als risico's, investeringen en opbrengsten gezamenlijk worden gedragen. We noemen dit het Shared Profits Verdienmodel. Een model dat door vrijwel al onze opdrachtgevers zeer wordt gewaardeerd. Met de meeste opdrachtgevers werken we dan ook langdurig, vaak vele jaren, samen.

Wat houdt dit model in?

Het Shared Profits Verdienmodel stelt u in staat uw verkoopdoelstellingen niet langer te baseren op (onzekere) verwachtingen en aannames, maar op basis van reële en onderbouwde cijfers. 

Hoe doen we dat?

  • Voor we van start gaan organiseren we een briefing waarin we o.a. uw bedrijf, productportfolio, marktpositie, concurrentie en usp's in kaart brengen en analyseren. Op basis daarvan bepalen we de optimale telemarketing scope, gericht op de voor u meest interessante markten en doelgroepen. 
  • We kunnen adviseren bij de aankoop van relevante adresbestanden. We werken hiervoor samen met partners die ons hierin kunnen adviseren en ondersteunen.
  • We werken niet op basis van uurtarieven maar op basis van een bedrag per gekwalificeerd adres en een bedrag per gemaakte verkoopafspraak. Ongeacht de tijd die we daarvoor nodig hebben. 
  • We brengen uitsluitend gebelde adressen en gemaakte afspraken in rekening. Zo heeft u te allen tijde een goed beeld van uw investeringen en opbrengsten. Niet alleen nu, maar ook voor de komende jaren.
  • Wij rekenen geen kosten voor opstart, projectmanagement, rapportages, etc. 

Dankzij dit continue proces van telemarketing en leadgeneratie blijven uw databases actueel en ontstaat er een continue aanvoer van goede eerste verkoopafspraken. Tevens signaleren we marktontwikkelingen en -kansen. Het Shared Profits Verdienmodel is daarmee dé basis voor consolidatie of groei van uw onderneming! 


Full Service 

Vaak doen we meer dan alleen telemarketing en leadgeneratie. Desgewenst organiseren we direct-mailings acties, trainen we uw medewerkers in het voeren van commerciële telefoongesprekken of geven we input of feedback bij nieuwsbrieven.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor (eenmalige) campagnes zoals het nabellen van beursbezoeken, klanttevredenheidsmetingen, marktonderzoek of het inplannen van servicecalls.

Vraag gerust naar de mogelijkheden!