Ortec is een van 's werelds grootste aanbieders van optimalisatiesoftware en analyseoplossingen. Als basis hiervoor maakt het bedrijf gebruik van toonaangevende wiskundige en technologische oplossingen. Ortec maakt zo bedrijven efficiënter, voorspelbaarder en effectiever en zet complexe uitdagingen om in gebruiksvriendelijke oplossingen. Een van de laatste ontwikkelingen hierin is predictive maintenance; het op basis van in productiemiddelen (machines) ingebouwde sensoren voorspellen van storingen.

In 2018 waren de eerste grote predictive maintenance projecten succesvol afgerond en werden we gevraagd deze oplossingen via het leggen van persoonlijke contacten verder in de markt te zetten. is Ortec er klaar voor de door hen ontwikkelde oplossingen ‘in de markt’ te zetten.

 

Gekozen is voor een telemarketing traject waarbij de nadruk ligt op het inventariseren van de markt en het leggen van persoonlijke contacten op basis waarvan eerste oriënterende en informatieve kennismakingsafspraken kunnen worden gemaakt

Deze sensoren genereren dagelijks vele terabyte aan data. De predictive maintenance oplossingen van Ortec zijn in staat deze dagelijkse grote hoeveelheden data zeer snel te verwerken, te analyseren en om te zetten in bruikbare toepassingsgerichte informatie. Predictive maintenance kan onverwachte uitval zoveel mogelijk voorkomen en is tevens een belangrijk hulpmiddel in de planning van corrective maintenance. Dit alles leidt ertoe dat productielocaties efficiënter – en winstgevender – kunnen opereren.

Momenteel zijn de